ขวดโหล กระปุกแก้ว

     

 

Code : JJ01T1

ขวดแยม 1 ออนซ์ ฝาบิดเกลียว

 

   Code : JJ01T2

ขวดหกเหลี่ยม 1ออนซ์ ฝาบิดเกลียว

 

Code : JJ45T

ขวดซุปไก่ 45 ml. ฝาบิดเกลียว

 

 

Code : JJ04T

       ขวดแยม 4 ออนซ์ ฝาบิดเกลียว

 

     

 

     

                                

Code : JJ06T

กระปุกแก้วทรงเหลี่ยม 6 ออนซ์

ฝาบิดเกลียว

 

 

 

 

Code :  JJ200T, JJ400T

 กระปุกแก้วหกทรงเหลี่ยม

200ml.และ 400ml.

ฝาบิดเกลียว

 

   

Code : JJ07TF

ขวดโหล 7 ออนซ์ ฝาบิดเกลียว

 

 

Code : JJ07TJ

ขวดโหล 7 ออนซ์ ฝาบิดเกลียว

 

Code : JJ08B96

ขวดโหล 8 ออนซ์ ก้นลาย ฝาบิดเกลียว

 

 

Code : JJ08B87

ขวดโหล 8 ออนซ์ ก้นโค้ง ฝาบิดเกลียว

   

Code : JJ10B65

ขวดโหล 10.5 ออนซ์ ฝาบิดเกลียว

 

Code : JJ75ML

ขวดซุปไก่ 75ml.ฝาบิดเกลียว

   
 ขวดแก้ว 2 ออนซ์ (60CC.) ฝาอลู ขวดพุดดิ้ง 200 cc. ฝาเกลียวล็อค
   
กระปุกแก้ว 24 ออนซ์ (720cc.) กระปุกแก้ว 16 ออนซ์ (480cc.)