ฝา

 

 

 

ฝาสวยๆ ใช้คู่กับขวดแก้วและขวดโหลได้หลายแบบ 

 

ฝาบิดเกลียว 30 มม.

 

 

 
ฝาบิดเกลียว 38 มม.

 

 

 
   ฝาบิดเกลียว 43 มม.
 

 

 

   ฝาบิดเกลียว 63 มม.