ชุดหยด (Dropper)

 ชุดหยด 5 ซีซี ประกอบด้วย :

- ขวดสีชาขนาด 5ซีซี 

- หลอดแก้ว

- ฝาดำ

- จุกยางสีส้ม

     

 ชุดหยด 10 ซีซี ประกอบด้วย :

- ขวดสีชาขนาด 10ซีซี 

- หลอดแก้ว

- ฝาดำ

- จุกยางสีส้ม

     

 ชุดหยด 60 ซีซี ประกอบด้วย :

- ขวดสีชาขนาด 60ซีซี 

- หลอดแก้ว

- ฝาดำ

- จุกยางสีดำ

   
 

    ชุด Dropper แยกจำหน่ายกับขวดได้ค่ะ

(กรณีลูกค้ามีขวดอยู่แล้ว)

มี 5 ขนาดดังนี้

- 5cc.

- 10cc.

- 15cc.

- 30cc.

- 60cc.